Το πρόγραμμα CypTox ξεκίνησε!

Μερικές από τις πιο σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κόσμος τώρα αλλά και στο άμεσο μέλλον προκαλούνται από έντομα και ακάρεα που απειλούν σοβαρά την ανθρώπινη υγεία και την επισιτιστική ασφάλεια. Ο έλεγχός τους επιτυγχάνεται κυρίως με τη χρήση εντομοκτόνων: για παράδειγμα, ο επιπολασμός της ελονοσίας μειώθηκε στο ήμισυ από το 2000, σώζοντας 660 εκατομμύρια ζωές, με το 80% της μείωσης να οφείλεται στη χρήση εντομοκτόνων. Ωστόσο, τόσο η περιορισμένη διαθεσιμότητα εντομοκτόνων χαμηλού κινδύνου όσο και η αντοχή σε εντομοκτόνα αντιπροσωπεύουν μια μεγάλη απειλή και υπάρχει επείγουσα ανάγκη ανάπτυξης νέων εντομοκτόνων. Το CypTox θα εφαρμόσει νέες μεθόδους της βιοτεχνολογίας για να εκμεταλλευτεί τη διαδρομή μεταβολισμού / αποτοξίνωσης του κυτοχρώματος P450 (CYP) των οργανισμών στόχων και μη στόχων, για να αναπτύξει νέα εντομοκτόνα, αποτελεσματικά έναντι επιλεγμένων εντόμων και ακάρεων παρασίτων και φορέων, τα οποία θα είναι εξαιρετικά επιλεκτικά και ασφαλή για τα θηλαστικά, επικονιαστές και το περιβάλλον. Τα αποτελέσματα θα περιλαμβάνουν επίσης πλατφόρμες που βασίζονται στη βιοτεχνολογία, σύμφωνα με την τεχνολογία της Pharma, που θα προωθήσει τις ερευνητικές δυνατότητες, για μελλοντικές εξελίξεις εντομοκτόνων χαμηλού κινδύνου. Το CypTox θα προσφέρει εξαιρετική ερευνητική εκπαίδευση σε ένα δημιουργικό και ευέλικτο περιβάλλον που προωθεί ενεργά το συνδυασμό της ακαδημαϊκής ενδελέχειας και του εμπορικού πραγματισμού μέσω της κινητικότητας μεταξύ τομέων και εστιασμένων εκπαιδευτικών εκδηλώσεων.

Στην MAGMA είμαστε πολύ περήφανοι που μας δώθηκε η ευκαιρία να συμμετέχουμε σε αυτό το πρόγραμμα!

Για περισσότερες πληροφορίες:

http://cyptox.eu

Contact usΕπικοινωνία