Για υγιείς καλλιέργειες. Φυσικά.

Σήμερα, η ανάγκη για εντατική γεωργική παραγωγή είναι πιο σημαντική από ποτέ. Το ίδιο σημαντική είναι και η ανάγκη να αποφευχθούν οι επιβλαβείς επιπτώσεις των γεωργικών εισροών στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Για να απαντηθούν αυτές οι προκλήσεις, αναπτύσσονται σε παγκόσμιο επίπεδο καινοτόμες, αποτελεσματικές και φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές. Στόχος μας είναι να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη αυτών των πρακτικών στην Ελλάδα, ώστε η Ελληνική γεωργία να συμβαδίζει με αυτές τις πολύ σημαντικές εξελίξεις προς, υγιείς καλλιέργειες, φυσικά.

Οι Δραστηριότητές μας

 Διεθενείς Συνεργασίες

Εισάγουμε αποτελεσματικά και φιλικά προς το περιβάλλον γεωργικά προϊόντα.

Πειράματα Αγρού

Εξετάζουμε την αποτελεσματικότητα των προϊόντων κάτω από τις τοπικές συνθήκες. Προσφέρουμε μια πλούσια ποικιλία υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων και δοκιμών GEP και GLP.

Έγκριση Προϊόντων

Παρέχουμε υποστήριξη στους συνεργάτες μας με τη σηματντική μας εμπειρία και την άριστη επικοινωνία με τις αρχές.

Διανομή σε όλη την Ελλάδα

Τα προϊόντα αποθηκεύονται και ανασυσκευάζονται στις εγκατάστασεις μας και αποστέλλονται μέσω ενός εκτεταμένου δικτύου διανομής.

Υποστηρίζουμε τους αγρότες

Μεταφέρουμε την τεχνογνωσία για τη βέλτιστη χρήση των προϊόντων σε ολοκληρωμένα προγράμματα που διασφαλίζουν φυσικά υγιείς καλλιέργειες.

Έρευνα & ανάπτυξη

Σε συνεργασία με την ακαδημαϊκή κοινότητα, αναπτύσσουμε αποτελεσματικές, φιλικές προς το περιβάλλον μεθόδους φυτοπροστασίας.

Contact usΕπικοινωνία