Σήμερα, η ανάγκη για εντατική γεωργική παραγωγή είναι πιο σημαντική από ποτέ. Το ίδιο σημαντική είναι και η ανάγκη να αποφευχθούν οι επιβλαβείς επιπτώσεις των γεωργικών εισροών στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Για να απαντηθούν αυτές οι προκλήσεις, αναπτύσσονται σε παγκόσμιο επίπεδο καινοτόμες, αποτελεσματικές και φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές. Στόχος μας είναι να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη αυτών των πρακτικών στην Ελλάδα, ώστε η Ελληνική γεωργία να συμβαδίζει με αυτές τις πολύ σημαντικές εξελίξεις προς, υγιείς καλλιέργειες, φυσικά.

Οι Δραστηριότητές μας

 Διεθνείς Συνεργασίες

Εφαρμόζουμε στρατηγικές και εισάγουμε αποτελεσματικά και φιλικά προς το περιβάλλον φυτοπροστατευτικά προϊόντα και προϊόντα θρέψης.

Έρευνα & ανάπτυξη

Σε συνεργασία με την ακαδημαϊκή κοινότητα και ερευνητικούς φορείς της χώρας μας, αναπτύσσουμε αποτελεσματικές, φιλικές προς το περιβάλλον μεθόδους φυτοπροστασίας.

Έγκριση Προϊόντων

Παρέχουμε υποστήριξη στους συνεργάτες μας με τη σηματντική μας εμπειρία και την άριστη επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς.

Παροχή υπηρεσιών σε τρίτους

Παρέχουμε υπηρεσίες παραγωγής, συσκευασίας, αποθήκευσης και διανομής σε επιχειρήσεις στον τομέα της προστασίας/θρέψης των καλλιεργειών.

Πειράματα Αγρού

Εξετάζουμε την αποτελεσματικότητα των προϊόντων κάτω από τις τοπικές συνθήκες. Προσφέρουμε μια πλούσια ποικιλία υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων και δοκιμών GEP και GLP.

Υποστηρίζουμε τους αγρότες

Μεταφέρουμε την τεχνογνωσία για τη βέλτιστη χρήση των προϊόντων σε ολοκληρωμένα προγράμματα που διασφαλίζουν φυσικά υγιείς καλλιέργειες.

Contact usΕπικοινωνία