Έρευνα και Ανάπτυξη

Δεκαετίες υψηλής γεωργικής παραγωγής βασισμένες σε μονοκαλλιέργειες, ισχυρή χημική φυτοπροστασία και άφθονη λίπανση μας τρέφει και μας ενδύει, αλλά μας έχουν επίσης φέρει σε μια δύσκολη θέση. Σήμερα, πρέπει να διατηρήσουμε την παραγωγή ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες ενός συνεχώς αυξανόμενου πληθυσμού. Ταυτόχρονα όμως, αντιμετωπίζουμε πληθυσμούς εχθρών που εξαπλώνονται γρήγορα σε όλο τον κόσμο, αναπτύσσοντας παράλληλα ανθεκτικότητα ενάντια στις μεθόδους που έχουμε στη διάθεσή μας για τον έλεγχό τους. Επιπλέον, καθώς μαθαίνουμε περισσότερα για τις δυσμενείς επιπτώσεις των αγροχημικών στην υγεία και το περιβάλλον, γινόμαστε πιο διστακτικοί στη χρήση τους. Αυτό το αίνιγμα μπορεί να λυθεί μόνο με την καινοτομία. Πράγματι, φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα φυτοπροστασίας με νέους τρόπους δράσης σε πληθυσμούς επιβλαβών  ανθεκτικών οργανισμών αναπτύσσονται παγκοσμίως και αντικαθιστούν σταδιακά χημικές μεθόδους. Προσπαθούμε να συνεισφέρουμε σε αυτήν τη συναρπαστική πρόοδο. Για να το κάνουμε αυτό, συνεργαζόμαστε με πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα για την ανάπτυξη προϊόντων χαμηλού περιβαλλοντικού αντίκτυπου με νέους τρόπους δράσης, καθώς και τεχνολογικά εργαλεία για τη βελτιστοποίηση της χρήσης και την ελαχιστοποίηση της ανάγκης για γεωργικές εισροές.

  • Ακολουθούμε μια δομημένη πορεία προς την καινοτομία ξεκινώντας από εργαστηριακά πειράματα και στη συνέχεια μεταβαίνοντας σταδιακά σε δοκιμές αγρού.
  • Είμαστε αποφασισμένοι να μετατρέψουμε τις ερευνητικές μας προσπάθειες σε επιτυχημένα προϊόντα μέσω κατάλληλης διαχείρισης πνευματικής ιδιοκτησίας, επιχειρηματικού σχεδιασμού και βιομηχανικών συνεργασιών για παραγωγή.
  • Προκειμένου να χρηματοδοτήσουμε τις ερευνητικές μας δραστηριότητες, παρακολουθούμε και κάνουμε αιτήσεις τακτικά σε ανταγωνιστικά εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα.

Η ομάδα μας συνδυάζει τον επιστημονικό ενθουσιασμό και την περιέργεια με το ακαδημαϊκό ερευνητικό υπόβαθρο στη βιολογία και τη μηχανική, συμπεριλαμβανομένης της εδραιωμένης εμπειρίας στη χρηματοδότηση από τρίτες πηγές. Είστε ευπρόσδεκτοι να μας προσεγγίσετε για συνεργασία, είτε για τον σχεδιασμό και τη διεξαγωγή ενός ολοκληρωμένου ερευνητικού έργου που οδηγεί σε μια καινοτομία, είτε για τη μετατροπή της καινοτομίας σας σε ένα εμπορεύσιμο προϊόν.

Contact usΕπικοινωνία