Τα Προϊόντα μας

CERATIPACK
Μαζική παγίδευση
Εχθρός
Μύγα της Μεσογείου
Καλλιέργειες
LOBETEC
Παρεμπόδιση σύζευξης
Εχθρός
Ευδεμίδα
Καλλιέργειες
TUTATEC
Παρεμπόδιση σύζευξης
Εχθρός
Tuta absoluta
Καλλιέργειες

Contact usΕπικοινωνία